SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,











Trzecie posiedzenie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście
W poniedziałek, 2 lipca br. odbyło się trzecie posiedzenie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście. Obradom przewodniczył Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich.

Posiedzenie Rady zdominowała dyskusja na temat projektu edukacyjnego „Obywatele polscy w KL Auschwitz”, przygotowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Fundacją Wiara i Prawda. Przedsięwzięcie to wypełnia istotną niszę informacyjno-edukacyjną i odpowiada na potrzebę mówienia o polskich ofiarach Auschwitz.

Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół w Polsce. Składa się z filmu oraz materiałów dydaktycznych, które tworzą odpowiedni kontekst merytoryczny dla materiału audiowizualnego i pomagają zrozumieć prezentowane w nim treści. W ramach przedsięwzięcia zostaną także przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli.

Podczas posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z filmem „Obywatele polscy w KL Auschwitz” i przedstawili swoje uwagi na jego temat. Podsumowując dyskusję w tym zakresie, wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że film i pakiet edukacyjny są materiałami pomocniczymi, które stanowią uzupełnienie podstawy programowej i mogą być wykorzystywane w różnorodny sposób w dydaktyce szkolnej. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Członkowie Rady rozmawiali także o podstawie programowej do szkoły branżowej, przedstawiając postulat zawarcia w nowym dokumencie treści dotyczących różnych postaw Polaków wobec zagłady Żydów.

Kończąc posiedzenie, wiceminister edukacji podziękował za merytoryczną i wartościową dyskusję. Zaznaczył, że uwagi zgłaszane podczas rozmowy wskazują, jakie aspekty edukacji o Holokauście są istotne i wymagają pogłębionej analizy. Zasygnalizował ponadto, że materiałem do dalszych prac Rady mogą być zapisy wspólnej deklaracji premierów Polski i Izraela.

Data dodania artykułu: 2018-07-05
Autor artykułu: mat prasowe MEN
























stat4u