SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie Konstytuanty MFW i Banku Światowego w Warszawie
Minister finansów prof. Teresa Czerwińska uczestniczyła w spotkaniu Konstytuanty Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ), które odbyło się 2 lipca 2018 r. w Warszawie.

W skład Konstytuanty oprócz Polski wchodzą: Szwajcaria, Azerbejdżan, Serbia, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan. Państwa te były reprezentowane na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych.

Podczas spotkania dyskutowano o międzynarodowej sytuacji finansowej i gospodarczej w kontekście prac MFW i BŚ oraz o funkcjonowaniu obu instytucji. Dodatkowo podczas sesji panelowych rozmawiano na temat zarządzania przepływami kapitałowymi w kontekście ich zmienności i wpływu na stabilność finansową oraz roli państwa we wspieraniu innowacyjności, wzrostu i przedsiębiorczości.

Minister Teresa Czerwińska spotkała się również z ministrem finansów Konfederacji Szwajcarskiej Uelim Maurerem oraz prezesem Szwajcarskiego Banku Narodowego Thomasem Jordanem. Rozmowy dotyczyły m.in. wyzwań stojących przed oboma krajami w kontekście sytuacji globalnej oraz współpracy na forum MFW.

Data dodania artykułu: 2018-07-08
Autor artykułu: mat prasowe MF
stat4u