SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Inwestycje w drogi lokalne
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego podpisał umowy na realizację zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

– 20 marca, na spotkaniu z wojewodami, Premier Mateusz Morawiecki ogłosił Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Jest to realizacja jednego z najważniejszych założeń polityki premiera - strategii zrównoważonego rozwoju, czyli dostrzegamy w Polsce nie tylko metropolie i ważne szlaki komunikacyjne, ale też drogi ważne dla gmin i powiatów, społeczności lokalnej – powiedział wojewoda Władysław Dajczak.

Wojewoda podkreślił, że Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przekazaniu największej, niespotykanej do tej pory, w stosunku do lat poprzednich, kwoty na inwestycje w drogi lokalne. Rząd przeznaczył łącznie na te cele 1,3 mld, to jest o 500 mln więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. Dzięki tym decyzjom województwa dostaną realne wsparcie. W województwie lubuskim na realizację inwestycji drogowych w 2018 roku przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie – 21.647.864 zł.

– Cieszę się, że w regionie przybędzie 14,5 km wyremontowanych dróg. W lubuskich powiatach i gminach realizowanych będzie 18 projektów, które zdecydowanie będą wpływały na zrównoważony rozwój województwa – dodał wojewoda.

8 czerwca 2018 roku Wojewoda Lubuski zatwierdził Listę zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w ramach Programu. Dofinansowanie w 2018 roku otrzyma 18 zadań (lista podstawowa), w tym jedno zadanie z niepełnym dofinansowaniem. Dofinansowanie zadań z listy rezerwowej (8 zadań) możliwe będzie po pojawieniu się oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego – z listy podstawowej – postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

18 czerwca Wojewoda Lubuski przekazał do Ministra Finansów wniosek o uruchomienie rezerwy celowej na dofinasowanie zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania. Decyzja w tym zakresie została wydana przez Ministerstwo Finansów w dniu 26 czerwca.

Główne cele programu

Rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych. Powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych). Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe

Data dodania artykułu: 2018-07-09
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u