SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Podpisano porozumienie z pielęgniarkami i położnymi
Po trwających pół roku negocjacjach, 9 lipca strony zawarły porozumienie.Strony zawarły porozumienie w zakresie: Włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego; Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2019 roku;

Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

Zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 roku;

Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., celem przedłożenia Radzie Ministrów.

Data dodania artykułu: 2018-07-16
Autor artykułu: mat prasowe Min Zdrowia
stat4u