SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowoczesna pracownia angiokardiografii w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron wziął udział w otwarciu nowoczesnej pracowni angiokardiografii w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie. Inwestycja została sfinansowana ze środków rządowych i samorządowych.

- Ta wielomilionowa inwestycja pokazała, że wspólny cel, którym w tym przypadku jest zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, potrafi jednoczyć i prowadzić do sukcesu – powiedział wicewojewoda.

Anna Czech, dyrektor Szpitala, podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania tego ważnego przedsięwzięcia służącego dobru pacjentów.

Data dodania artykułu: 2018-08-13
Autor artykułu: Małopolski UWstat4u