SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Państwowa Straż Łowiecka: spotkania edukacyjne z harcerzami
Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej 9 i 10 sierpnia br. przeprowadzili dla dzieci i młodzieży należących do Chorągwi Mazowieckiej ZHP spotkania edukacyjno – profilaktyczne. Odbywały się one w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie, w powiecie gostynińskim.

Łącznie około 200 harcerzy i zuchów miało okazję zapoznać się z działalnością i zadaniami Państwowej Straży Łowieckiej. Przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego zapoznano młodzież z zasadami bezpiecznego zachowania się w lesie, w szczególności w przypadku kontaktu z dzikimi zwierzętami. Najmłodsi, oprócz uczestnictwa w zajęciach wzięli udział w grze terenowej, której przewodnim tematem była ochrona zwierząt i ich rola w świecie przyrody. Omówiono zasady dokarmiania i obserwacji zwierząt.

Starszym harcerzom został zaprezentowany sprzęt, jakim dysponuje mazowiecka straż łowiecka. Zarówno zajęcia teoretyczne jak i te w terenie cieszyły się zainteresowaniem uczestników spotkań. Wszyscy otrzymali materiały edukacyjne oraz słodki poczęstunek przygotowany przez strażników.

Data dodania artykułu: 2018-08-14
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u