SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,1. Narodowa Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę
22 września 2018 r. odbyła się 1. Narodowa Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę pod patronatem Metropolity Częstochowskiego, arcybiskupa Wacława Depo, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentowanego przez Podsekretarz Stanu dr Elżbietę Bojanowską oraz kwartalnika „Senior w eterze”.

Powyższą inicjatywę na zaproszenie Prezesa Akcji Katolickiej dr. Artura Dąbrowskiego wsparł gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej poprzez delegowanie przedstawicieli w osobach: st. bryg. mgr inż. Edward Pruski, st. bryg. mgr inż. Jacek Jagodzki oraz prelegentów w osobach: st. bryg. dr inż. Jan Kołdej, bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski, mł. bryg. dr inż. Artur Ankowski prezentujących wykłady na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób 60+.

Troska o osoby 60+ znalazła swój wyraz w wystąpieniach powyższych prelegentów, w ramach panelu senioralnego, który odbył się po Eucharystii w Sali o. Kordeckiego. Tematyka związana z bezpiecznym życiem w kontekście codziennych zagrożeń znalazła się z dużym zainteresowaniem ze strony seniorów, gdyż odbiorców jak oszacowali organizatorzy było prawie 500 osób. Ponadto należy wspomnieć, że trwają prace zespołu roboczego przygotowującego materiały z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów sakralnych i bezpieczeństwa seniorów.

Cała inicjatywa związana z udziałem przedstawicieli komendanta głównego PSP wpisuje się w tworzenie kompleksowego programu w zakresie polityki senioralnej i osób starszych stałego Komitetu Rady Ministrów mającego na celu usystematyzowanie i usprawnienie działań instytucji publicznych na rzecz osób starszych w Polsce. Rozwiązania te przyczynią się także do znacznej poprawy jakości życia osób starszych przy zachowaniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jak najdłuższej samodzielności.

Data dodania artykułu: 2018-09-28
Autor artykułu: mat prasowe MSWiA
stat4u