SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Umowa na pogłębienie toru wodnego
Umowę na wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich, w ramach inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” podpisali 28 września w Szczecinie dyrektor Urzędu Morskiego i wykonawca - konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv.

W uroczystości wzięli udział m.in. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marek Gróbarczyk, minister spraw wewnętrznych i administracji, Joachim Brudziński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Kozłowski i wicewojewoda Marek Subocz. Pre-umowę na realizację tego projektu Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w czerwcu 2016 roku, rok później został złożony wniosek o dofinansowanie, a w grudniu ubiegłego roku podpisano już z CUPT-em umowę o dofinansowanie projektu. Projekt będzie realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld. Wartość kontraktu, który dziś został podpisany z wykonawcą inwestycji, belgijsko-holenderskim konsorcjum firm Dredging International i Van Oord Dredging and Marine Contractors, to ponad 1 mld 336 mln złotych, a termin wykonania prac to 42 miesiące od momentu podpisania umowy.

Inwestycja obejmuje pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych.

Pogłębienie zwiększy maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu. Dla przykładu, statek, który w tej chwili wchodzi z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.

Data dodania artykułu: 2018-09-30
Autor artykułu: Zachodniopomorski UW
stat4u