SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Historyczne decyzje WMSSE wydane na nowych zasadach funkcjonowania stref ekonomicznych
27 września br. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie przedsiębiorcom trzech decyzji o wsparciu. To pierwsze decyzje Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydane na nowych zasadach, które weszły w życie na początku tego miesiąca.

Nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat, a cały obszar Polski przeznaczony na działalność gospodarczą będzie specjalną strefą ekonomiczną. Dodatkowe punkty są przyznawane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także za lokalizację w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia lub mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Premiowane mają być te przedsięwzięcia, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek. Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych ma się skrócić czas wydawania decyzji o wsparciu (dotychczas wynosił on od pół roku do dwóch lat). Firmy nie będą musiały przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania, ale tam gdzie im wygodniej.

Wymogi dla inwestorów polskich i zagranicznych mają być w ramach nowej ustawy jednakowe. Przy czym preferowane będą np. inwestycje związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy centrów usług wspólnych. Premiowani będą inwestorzy współpracujący z naszymi uczelniami, rozwijający ciąg dostawców w Polsce, tworzący dobre miejsca pracy, czyli takie, gdzie średnie wynagrodzenie jest wyższe niż średnia płaca krajowa.

Województwo warmińsko-mazurskie, jako drugie w Polsce, zastosowało nowe przepisy o wspieraniu inwestycji. Zezwolenia otrzymały trzy firmy z polskim kapitałem: Classic Sofa sp. z o.o.. Radex Poland sp. z o.o. sp. k. i Ajram sp. z o.o. Mają zainwestować łącznie 50 milionów złotych i stworzyć ponad 70 nowych miejsc pracy. Obecnie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest objęte 1364,7 ha gruntów zlokalizowanych w 37 podstrefach. Wśród firm, które prowadzą działalność na naszym terenie dwie największe to – Michelin Polska S.A. i LG Electronics Mława Sp. z o.o.

W uroczystości wziął udział wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, który wyraził nadzieję, że dzięki coraz lepszej infrastrukturze drogowej i kolejowej, nasz region będzie przyciągał inwestorów. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali: Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu, Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes Zarządu, Grażyna Rosińska – Dyrektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego, Krzysztof Gąsior – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy, Eliza Jurkianiec – Wicedyrektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego, Bronisław Anfolecki – Wicedyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy. Listy gratulacyjne odczytała i wręczyła przedsiębiorcom w imieniu Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji Joanna Makarowska. Decyzje odebrali: Janusz Muszyński – Prezes Zarządu Classic Sofa sp. z o.o., Marian Radecki – Prezes Zarządu Radex Poland sp. z o.o. sp. k., Maciej Radecki – Wiceprezes Zarządu Radex Poland sp. z o.o. sp. k., Kazimierz Łesyk – Prezes Zarządu Ajram sp. z o.o.

Data dodania artykułu: 2018-09-30
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u