SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej
Widzimy przyszłość Unii Europejskiej jako Unii solidarnych państw, Europy Ojczyzn jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, a więc Europy która wspiera się wzajemnie w procesie polityki rozwoju. Tutaj oczekujemy równego traktowania. Nie możemy być jako państwa, które są od niedawna w Unii traktowane jako kraje drugiej kategorii, bo nasi obywatele to widzą - powiedział Marszałek Sejmu po spotkaniu przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej w Koszycach, które odbyło się w sobotę 13 października.

Spotkanie miało charakter nieformalny. Stronę polską reprezentowali marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicemarszałek Senatu Michał Seweryński. Politycy zapoznali się z założeniami słowackiej prezydencji w V4 w wymiarze parlamentarnym, omówili zagadnienia będące w planach kolejnych spotkań, w tym kwestie związane z przyszłością UE, migracją i międzyparlamentarną współpracą w Grupie Wyszehradzkiej. Swoje rozmowy przewodniczący podsumowali po zakończeniu obrad podczas konferencji prasowej.

Marek Kuchciński ocenił, że błędne decyzje podjęte w Unii kilka lat temu odnośnie migracji spowodowały, że w tej chwili niechęć do Wspólnoty Europejskiej w obecnym kształcie rośnie przede wszystkim w państwach starej Unii. Zdaniem marszałka Kuchcińskiego, zainteresowanie Unią może wzrosnąć jeżeli poczucie bezpieczeństwa i zaufania do instytucji unijnych będzie podobne, jak do instytucji państw członkowskich. - To jest nasz postulat, który wybrzmiał jako jeden wspólny głos o potrzebie wzmocnienia i finalizowania wzmocnienia Unii Europejskiej poprzez uporządkowaną opinię na temat roli parlamentów państw członkowskich - powiedział.

Marszałek Sejmu zaznaczył, że groźba zastosowania wobec Polski i Węgier art. 7 jest ingerencją w wewnętrzne sprawy państw członkowskich Unii. - Nie może być zgody na ingerencje w wewnętrzne sprawy państw członkowskich - podkreślił. Poinformował, że istnieje zgodność, iż należy uczynić wszystko, co możliwe, aby instytucje UE działały według zakresu swoich kompetencji, które wynikają z traktatów. - Uważamy, że najlepszą, a może jedyną ochroną, czy umocnieniem przyszłości UE jest jej odnowa i wzbudzenie zaufania do instytucji unijnych. To zaufanie jest podstawową sprawą i na ten temat musi być przeprowadzona dyskusja we wszystkich instytucjach unijnych - wyjaśnił Marek Kuchciński, który zaapelował też, aby podczas dyskusji o przyszłości Unii poszukać rozwiązań wzmacniających jedność UE i przypomnieć lub określić pod kątem współczesnych potrzeb kompetencje i zakres działania instytucji europejskich.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej pokazuje, że wspólne działania przynoszą rezultaty. Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowacji Andrej Danko poinformował, że w połowie listopada przewodniczący parlamentów V4 spotkają się z reprezentantami Bundestagu i Zgromadzenia Narodowego Francji. Planowane są także spotkania z parlamentarzystami z Beneluksu oraz państw bałtyckich.

Gospodarzem spotkania w Koszycach był przewodniczący Andrej Danko. W spotkaniu w Koszycach oprócz polskiej delegacji i gospodarza uczestniczyli przewodniczący Izby Poselskiej czeskiego parlamentu Radek Vondraczek oraz wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Janos Latorcai.

Data dodania artykułu: 2018-10-15
Autor artykułu: sejm.pl
stat4u