SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Kolejne ustawy z podpisem prezydenta
Prezydent Andrzej Duda podpisał kolejne cztery ustawy uchwalone przez Sejm podczas październikowych posiedzeń. Przepisy mają m.in. na celu wprowadzenie ułatwień dla rolników chcących powołać spółdzielnię, wprowadzają zmiany w statusie weterana, a także wyrażają zgodę Parlamentu na dokonanie przez Prezydenta ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie 9 czerwca 2016 r.

Dzięki uchwalonym 13 października rozwiązaniom status weterana będzie mogło uzyskać więcej osób służących w misjach i kontyngentach poza granicami kraju. Wcześniej weteranami nie mogły zostać osoby, które brały udział w misjach trwających krócej niż 60 dni, nawet jeśli uczestniczyły w nich kilkukrotnie. Po zmianie przepisów status weterana będzie przysługiwał także osobom uczestniczącym w misjach krótszych niż 60 dni, jeśli w sumie ich udział w działaniach poza granicami Polski trwał co najmniej 90 dni.

Sejm 13 października wyraził też zgodę na na dokonanie przez Prezydenta ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie 9 czerwca 2016 r., w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji. Konwencja, regulując warunki zatrudniania marynarzy, życia na statku, zagadnienia ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej marynarzy, jest istotnym aktem prawa międzynarodowego, gwarantującym i chroniącym prawa członków załóg statków morskich.

W sposób kompleksowy uregulowane zostały również zasady oraz sposób funkcjonowania spółdzielni rolników i ich związków. Ustawa o spółdzielniach rolników, uchwalona przez Izbę 4 października, stworzyła zachętę do powoływania przez rolników tego typu podmiotów poprzez m. in. wyłączenie ich z niektórych obowiązków fiskalnych.

Na mocy uchwalonej 4 października nowelizacji kodeksu wykroczeń zaczną obowiązywać nowe zasady kształtowania odpowiedzialności sprawców, którzy dopuścili się popełnienia kilku wykroczeń przeciwko mieniu, które stanowią wspólnie z innymi czynami - ze względu na łączną wartość mienia - przestępstwo. W przypadku wymierzenia kar lub środków karnych tego samego rodzaju, za jedno z tych wykroczeń i za przestępstwo, wykonuje się surowszą karę lub środek karny.

Data dodania artykułu: 2018-10-20
Autor artykułu: sejm.pl
stat4u