SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Droga ekspresowa S7 – zezwolenie na realizację inwestycji
Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie blisko 1 km odcinka od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S7. Jest to część południowego wylotu z Warszawy, od węzła Lotnisko, do obwodnicy Grójca. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa południowego wylotu trasy S7 Warszawa – Grójec o łącznej długości ok. 29 km, została podzielona na trzy odcinki: A - odcinek od w. Lotnisko (bez węzła) do w. Lesznowola (z węzłem), długości ok. 6,64 km; B - odcinek od w. Lesznowola (bez węzła) do w. Tarczyn Północ (z węzłem), długości ok. 14,8 km oraz C - odcinek od w. Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca, długości ok. 7,9 km .

Projekt budowlany i zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczą odcinka C, który z kolei podzielony jest na 4 zadania, zaś decyzja Wojewody Mazowieckiego obejmuje zadanie nr 4 o długości ok 1km (wnioski dotyczące pozostałych 3 zadań są rozpatrywane przez Wojewodę Mazowieckiego). Zgodnie z projektem, prace budowlane mają obejmować swoim zakresem: roboty drogowe (min. po 2 pasy ruchu i pobocze w każdym kierunku, budowę zjazdów, pętli autobusowej, chodników i ciągów pieszo-rowerowych), mostowe (m.in. budowa wiaduktu i przejścia dla płazów), budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych), wycinkę zieleni i nasadzenie nowej. Projekt uwzględnia bezpieczeństwo ruchu drogowego, np. oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne. Przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, wybudowane zostanie oświetlenie. Realizacja drogi ekspresowej S7 jest inwestycją o znaczeniu europejskim, wpisującym się w tranzytowy układ dróg. Inwestycja wpłynie na skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Jednocześnie w ramach realizacji inwestycji zostaną wybudowane ekrany akustyczne.

Data dodania artykułu: 2018-11-19
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u