SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,To nie Ministerstwo Sprawiedliwości tylko Centralne Biuro Antykorupcyjne było pomysłodawcą
To nie Ministerstwo Sprawiedliwości tylko Centralne Biuro Antykorupcyjne było pomysłodawcą uzupełnienia projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione o przepis zaostrzający możliwości karania członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych w spółkach prawa handlowego. I to nie Ministerstwo Sprawiedliwości z tego przepisu się wycofało – jak błędnie podają niektóre media – tylko propozycję wycofał Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych, minister Maciej Wąsik.

Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia, że uzupełnienie nowelizacji art. 296 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny o przepis rozszerzający odpowiedzialność za przestępstwo nadużycia zaufania na członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych w spółkach prawa handlowego została wprowadzona do projektu po postulatach Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Propozycja miała pomóc rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne dotyczące obowiązujących przepisów. Z racji systemowego charakteru tej zmiany i jej ścisłego związku z przepisami regulującymi ład korporacyjny podczas posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów 20 grudnia 2018 r. minister Maciej Wąsik wycofał propozycję takiego uzupełnienia nowelizacji. Rekomendowany Radzie Ministrów projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary nie zawiera już tej propozycji.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie było autorem ani samego pomysłu rozszerzenia odpowiedzialności, ani też nie podejmowało decyzji o wycofaniu tego przepisu z projektu ustawy. W rekomendowanym Radzie Ministrów projekcie ustawy Ministerstwo Sprawiedliwości podtrzymało wszystkie swoje dotychczasowe propozycje rozwiązań prawnych.

Data dodania artykułu: 2018-12-27
Autor artykułu: mat prasowe Min. Sprawiedliwościstat4u