SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Studiują, uczą, badają, konstruują, zarządzają, współtworzą Politechnikę Białostocką
Kobiety studiują na Politechnice Białostockiej od początku - od 70. lat. Pierwsze studentki jedynych wówczas Wydziałów - Mechanicznego i Elektrycznego - rozpoczęły naukę już w 1949 roku. Utworzenie uczelni, wówczas Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT w Białymstoku, zawdzięczamy m.in. staraniom prof. Eudokii Ostaszewicz. Nauczycielce fizyki i chemii z Bielska Podlaskiego zależało na kształceniu inżynierów w Białymstoku. Zabiegała o utworzenie szkoły, była też pierwszą pracującą w niej nauczycielką

W roku 1951 powstała uczelniana biblioteka, której pierwszym kierownikiem została Janina Dąbrowska. Panie zorganizowały też prace m.in. powołanego w roku 1962 Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki - mgr Ludwika Doroszko i utworzonej trzynaście lat później komórki wydawniczej - mgr Jadwiga Żukowska.

W 1977 roku powstał Chór Politechniki Białostockiej. Choć początkowo funkcjonował jako zespół męski, kierowała nim kobieta - Zofia Hamerlak-Gładyszewska.

Od 2008 roku w najwyższych władzach Politechniki Białostockiej są panie. Pierwszą kobietą na stanowisku Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki była dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB, w kolejnej kadencji funkcję tę pełniła dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB. Od września 2016 roku Prorektorem ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej jest dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

W strukturach Politechniki Białostockiej funkcjonuje 7 wydziałów, którymi kieruje w sumie 23 prodziekanów, aż 12 z nich to kobiety. Przoduje Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - tu z dziekanem współpracują aż cztery panie. Wydziałem Inżynierii Zarządzania kieruje dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB.

Kobiety kształcą się na każdym wydziale Politechniki Białostockiej. Studiują budownictwo, elektrotechnikę, informatykę, automatykę i robotykę, zarządzanie, leśnictwo, ale przede wszystkim architekturę, na której to panowie są mniejszością. Aż 512 z 647 studiujących na Wydziale Architektury osób to panie. Dziewczyny budują bolidy, łaziki marsjańskie, mosty...

Kobiety przeważają też w uczelnianej administracji i jednostkach organizacyjnych, kierując m.in. Biblioteką Politechniki Białostockiej, Oficyną Wydawniczą, Biurem Współpracy Międzynarodowej, Kwesturą oraz Działami - Nauki, Spraw Studenckich i Dydaktyki, Zarządzania czy Promocji. Za kontakty uczelni z mediami odpowiada rzeczniczka ;). Panie kierują pracą Radia Akadera. Kobieta dyryguje również Chórem Politechniki Białostockiej, dziś złożonym głównie z głosów żeńskich.

Data dodania artykułu: 2019-03-09
Autor artykułu: mat prasowe PBstat4u