SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wielka Piątka Prawa i Sprawiedliwości
Naszym priorytetem jest rodzina. Wszystkie pokolenia - mówi Posłanka Barbara Dziuk

Wszystkie pokolenia – a zwłaszcza ci najstarsi, i ci najmłodsi- obie grupy wymagają naszej szczególnej uwagi. Również młodzież wchodząca w życie nie pozostaje na marginesie. Nie zapominamy też o niepełnosprawnych - i ta grupa otrzymuje wsparcie finansowe – szczególnie dla nich ważne.

Dlatego, że dzieci są dla nas bardzo ważne program 500+ na został przez nas poszerzony. Każda rodzina, bez względu na dochody otrzyma 500 zł, a nie tak jak do tej pory na drugie i kolejne dziecko, ale również wtedy, gdy posiada jedynaka. A jedynym warunkiem będzie złożenie wniosku. Przewidujemy, że projekt, konsultacje i prace legislacyjne potrwają do czerwca i świadczenie wejdzie w życie od lipca.

Waloryzacje dla emerytów i rencistów obowiązują od marca. Wprowadzono minimalną emeryturę - 1100 zł i weszła w życie druga waloryzacja, na której zyskali pobierający najniższe świadczenia. Również od 1 marca obowiązują: minimalna renta, minimalna renta rodzinna i minimalna renta socjalna w wysokości 1100 zł brutto, zaś renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 825 zł brutto. W maju wejdzie Emerytura +, tzw. 13., to dodatkowe 1100 zł brutto dla każdego emeryta i rencisty, a otrzymają ją wszyscy w jednakowej wysokości. Ten dodatkowy grosz na pewno ucieszy pobierających świadczenia.

Kolejne punkty programu PIS dotyczą młodzieży i dorosłych, a związane są z wprowadzeniem zerowego PIT dla osób do 26 roku życia, a także obniżenie PIT z 18 % 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu. Zerowy PIT obejmie wszystkich pracowników mających umowę o pracę czy umowę zlecenie. Nie będzie to dotyczyć osób prowadzących działalność gospodarczą. Ten punkt ma na celu ustabilizowanie sytuacji materialnej młodych i zachętę do porzucenia szarej strefy – jednym słowem podjęte kroki są prorozwojowe dla gospodarki. Obniżka do 17 proc. stawki PIT, to w konsekwencji obniżenie kosztów pracy. Z kolei koszty uzyskania przychodu nie były waloryzowane od ponad 10 lat i tu także potrzebna jest korekta. Wejście w życie obniżki i zerowego PIT zaplanowano pod koniec tego roku.

Kolejnym priorytetem rządu jest przywrócenie zredukowanych połączeń komunikacji autobusowej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat połączenia autobusowe zostały zredukowane o połowę. Tym sposobem „uziemiono” mieszkańców małych miast i gmin. Poszukiwanie pracy, dojazd do pracy, szkół, szpitali, udział małych społeczności gminnych w życiu kulturalnym dużych ościennych miast został poważnie utrudniony. Rząd postanowił to zmienić. Teraz gminy i powiaty będą organizować przetargi na przewozy lokalne, w których każdy przewoźnik będzie mógł startować. Prace nad tym punktem programu rozpoczęły się w marcu, prace legislacyjne i wejście w życie przewidujemy na przełomie kwietnia i maja. Ile to będzie kosztować? Szacunkowe kwoty wprowadzonych zmian kształtują się w przedziale 2-3 mld zł – to zerowy PIT do 26 roku życia, wypłaty emerytury +, to koszt ok. 7-10 mld zł, 500+ to wydatek rzędu 18,5 mld zł, a odbudowa połączeń lokalnych będzie nas kosztować ok.800 mln zł.

Korekta budżetu nie jest przewidywana, ale wprowadzone zmiany ożywiające gospodarkę przyniosą na pewno efekty finansowe w niezbyt odległym czasie. Poprawa statusu materialnego jest prorozwojowa dla gospodarki. Napędza ją, bo napędza konsumpcję. Pamiętamy jakie obawy towarzyszyły wprowadzeniu 500+ i pamiętamy jak szybko przyniosło to efekty wbrew czarnym scenariuszom pisanym przez opozycję. I teraz też liczymy na to, że nasz program uruchomi potencjał gospodarczy i wprowadzi nowe ożywienie w niej.

Data dodania artykułu: 2019-03-10
Autor artykułu: Barbara Dziuk
stat4u