SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,INAUGURACJA INWESTYCJI DROGOWEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
W Sędziszowie Małopolskim odbyła się uroczysta inauguracja budowy drogi wojewódzkiej 987. W wydarzeniu wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Projekt pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 20120. Całkowity koszt zadania to prawie 7,5 mln zł.

Inwestycja jest realizowana w systemie “zaprojektuj i wybuduj”, dlatego pierwszym etapem było opracowanie pełnej dokumentacji i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. Pod koniec lutego br. przekazany został plac budowy i ruszyły roboty. Zaprojektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 987 jest kontynuacją budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 realizowanej w ramach umowy zawartej z PKP PLK S.A.

– Nie ulega wątpliwości, że dzięki budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej 987 zwiększy się przepustowość transportowa i poprawi się płynność komunikacji. Realizacja inwestycji będzie miała również duże znaczenie lokalne – doprowadzi do wzmocnienia komfortu życia mieszkańców – powiedziała wojewoda podczas uroczystości.

Obecny na uroczystości podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił, że inwestycja nie tylko poprawia bezpieczeństwo, komfort podróżowania i jakość życia mieszkańców, ale jest też ważna dla przedsiębiorców, ponieważ wzmacnia atrakcyjność inwestycyjną tego terenu. Wiceminister dodał, że województwo podkarpackie bardzo sprawnie realizuje Regionalny Program Operacyjny – obecnie w zakresie inwestowania środków zajmuje drugie miejsce w kraju.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o. o.

Data dodania artykułu: 2019-04-05
Autor artykułu: Podkarpacki UW
stat4u