SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wałeckie lasy lepiej chronione
W Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu otwarto dziś zintegrowany punkt alarmowo-dyspozycyjny dla nadleśnictw powiatu wałeckiego. W uroczystości wziął udział wicewojewoda Marek Subocz.
Integracja służb ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych ze stanowiskami Państwowej Straży Pożarnej skróci czas przepływu informacji i pozwoli strażakom na samodzielną ocenę pożaru. Obraz z kamer wykorzystywany jest również do wykrywania i oceny zagrożeń występujących poza lasami, np. na polach i łąkach.

Data dodania artykułu: 2019-05-25
Autor artykułu: Zachodniopomorski UW
stat4u