SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na Politechnice Łódzkiej
Na Politechnice Łódzkiej miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu Wydziału Chemii. W wydarzeniu wzięli udział między innymi: minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, wicepremier oraz rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak.
Uroczystość wkomponowała się w obchody 74. rocznicy powstania uczelni. Wydział Chemiczny istnieje od początku powołania do życia łódzkiej szkoły wyższej. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno-dydaktyczno-laboratoryjnego „Alchemium – magia chemii jutra” jest jedna z dwóch największych inwestycji Politechniki Łódzkiej. Szacowany koszt inwestycji to 113 mln zł, a wysokość grantu – 97,5 mln zł i jak podkreślił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin: - To jest największa inwestycja infrastrukturalna ze środków budżetowych w tej kadencji parlamentu i rządu. […] Chemia jest jedną z tych dyscyplin, w których mamy największe osiągnięcia naukowe. […] Mamy też bardzo duży potencjał przemysłowy. Branża przemysłu chemicznego jest jedną z wiodących, flagowych branż polskiej gospodarki. I właśnie to połączenie świetnie, dynamicznie rozwijającej się uczelni, bardzo ważnej i uprawianej na wysokim poziomie dyscypliny naukowej i dużego potencjału gospodarczego to były te argumenty, które przekonały mnie i moich współpracowników w ministerstwie, że warto te środki przeznaczyć, że na pewno to są środki najlepiej wydane ku pożytkowi polskiej nauki, ku pożytkowi Politechniki Łódzkiej, ku pożytkowi pięknej Łodzi.

Data dodania artykułu: 2019-05-28
Autor artykułu: Łódzki UWstat4u