SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ksiądz Waldemar Żurek odznaczony przez prezydenta RP
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uhonorował ks. dr hab. Waldemara Żurka Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
Ksiądz Waldemar Żurek jest Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej Łuckiej, od 1993 r. związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, aktualnie pracującym w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Zainaugurował edycję źródeł dotyczącą Domu macierzystego salezjanów w Polsce – Zakładu im. Ks. Bosko w Oświęcimiu. Jest redaktorem i wydawcą dwóch unikatowych w skali światowej serii „wołyńskiej” i „pińskiej”: Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej oraz Wykazy osób z akt parafialnych z diecezji pińskiej. O ważności wymienionych wykazów świadczy fakt, że stanowią bezcenne źródło informacji dla Polaków pochodzących z byłych Polskich Kresów Wschodnich. Na wyróżnienie od prezydenta zasłużył sobie również wieloletnią pracą na rzecz administracji szkolnictwa wyższego.

Data dodania artykułu: 2019-06-06
Autor artykułu: Lubelski UWstat4u