SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pierwszy Oficer Łącznikowy Straży Granicznej na Białorusi
W Ambasadzie RP w Mińsku 4 czerwca br. odbyła się uroczystość z okazji obchodów Święta Straży Granicznej oraz objęcia przez ppłk. SG Marka Gierasimiuka funkcji Oficera Łącznikowego.
Ppłk SG Marek Gierasimiuk jest pierwszym oficerem łącznikowym Straży Granicznej na Białorusi. Jego rolą będzie zapewnienie bezpośredniego kontaktu między służbami obu krajów poprzez współdziałanie i efektywną współpracę międzynarodową. Do tej pory współdziałanie ze stroną białoruską obejmowało działania w ramach aparatu pełnomocnika granicznego i spotkania eksperckie. Gospodarzem uroczystości był Ambasador RP na Białorusi Artur Michalski z małżonką. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Zarządu Współpracy Międzynarodowej Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi, akredytowani oficerowie łącznikowi na Białorusi oraz pracownicy ambasady i służby konsularnej RP. Polską Straż Graniczną reprezentowali przedstawiciele Biura Współpracy Międzynarodowej KGSG: Zastępca Dyrektora Biura ppłk SG Artur Kępka oraz Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej płk SG Anna Dudziak-Anuszewska.

Data dodania artykułu: 2019-06-10
Autor artykułu: mat prasowe MSWiA
stat4u