SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wręczenie odznaczeń państwowych w Szczecinie
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie), Medale Złote, Srebrne i Brązowe za Długoletnią Służbę oraz Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wręczył wicewojewoda Marek Subocz podczas uroczystości w ZUW.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie odznaczony został Adolf Lewsza.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Jerzy Leszek Burda, Dominika Cembała, Danuta Dąbrowska, Dorota Gołębiowska, Czesław Kowzan - odznaczenie odebrał syn, Joanna Matkowska, Wioleta Pokucińska, Waldemar Raniś, Zbigniew Sokołowski, Andrzej Wierszyło, Włodzimierz Zabłotowicz.

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Monika Łaski, Anna Romanowicz, Anna Wójcikowska.

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Paweł Błażejak, Tomasz Krawacki, Marcin Rąpała, Weronika Stępień, Paweł Szuberla.

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński za szczególną działalność kulturalną nadał Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaki otrzymali Aleksandra Holz, Daniel Jacewicz.

Data dodania artykułu: 2019-06-18
Autor artykułu: Zachodniopomorski UWstat4u