SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności
W Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. W wydarzeniu wziął udział dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Mirosław Suski.
Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem listu od marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera, który skierował do zgromadzonych wicemarszałek Grzegorz Wojciechowski. W liście autor zwraca się do gości obecnych na uroczystości słowami: - Ten krzyż, Krzyż Wolności i Solidarności, jest symbolem wdzięczności dla Was, którym zawdzięczamy naszą wolność. Korzystając z okazji, dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, który konsekwentnie podejmuje wiele działań na rzecz bohaterów walki o wolność oraz historię ofiar represji. Wasza działalność, podejmowane śledztwa pozwalają dociec prawdyo komunistycznych prześladowaniach. Badania naukowe, konferencje pozwalają systematycznie wypełniać białe plamy najnowszej historii.

Data dodania artykułu: 2019-06-23
Autor artykułu: Łódzki UWstat4u