SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wsparcie dla powiatu malborskiego
2 696 000 złotych - to kwota , która trafi do powiatu malborskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał dziś stosowne porozumienie. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa.
Dzięki dotacji sfinansowane zostaną inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Zmieni się także struktura obszarowa gospodarstw dzięki scaleniu gruntów rolnych i leśnych. Pieniądze pozwolą również na stworzenie sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz regulację wodną na obszarze objętym tzw. scaleniem.

Data dodania artykułu: 2019-07-12
Autor artykułu: Pomorski UWstat4u