SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Święto Policji Garnizonu Mazowieckiego w Radomiu
W bieżącym roku przypada 100. rocznica powstania Policji Państwowej. Z tej okazji w Radomiu odbyło się Święto Policji Garnizonu Mazowieckiego pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbiety Witek.
W uroczystościach uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. Uroczysty apel, który poprzedziła msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Tomasika, miał miejsce na Placu Jagiellońskim w Radomiu. Po zakończonej mszy przemaszerowały tam pododdziały policyjnej asysty honorowej i orkiestry reprezentacyjnej w Radomiu.

Data dodania artykułu: 2019-07-21
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u