SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Blisko 10 milionów na drogi gminne i powiatowe
Kolejne promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wręczył dziś przedstawicielom samorządów Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Łącznie na sześć inwestycji przyznano blisko 9.850.000 zł rządowego dofinansowania. W uroczystości wręczenie promes uczestniczył również poseł na Sejm RP Piotr Król.

Data dodania artykułu: 2019-07-31
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UWstat4u