SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Autobusy powrócą na gminne drogi
Wojewoda Artur Chojecki podpisał dzisiaj umowy z przedstawicielami ośmiu samorządów: gmin i powiatów, na organizację publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
Umowy podpisali starostowie powiatów elbląskiego, kętrzyńskiego, nidzickiego i olsztyńskiego oraz wójtowie gmin Dywity, Jedwabno, Lidzbark oraz Stawiguda. Łącznie wnioskowana kwota dopłat do transportu zawarta w umowach wynosi 294 567,20 zł. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło dla województwa warmińsko-mazurskiego kwotę 22 912 917,13 zł. na rok 2019. Planowane jest uruchomienie 35 nowych linii autobusowych. Łączna długość wyniesie 1233,03 kilometrów.

Data dodania artykułu: 2019-08-31
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UWstat4u