SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowoczesna centrala dla OSP Fałków
W Urzędzie Gminy w Fałkowie Wojewoda Agata Wojtyszek 13 września przekazała urządzenia selektywnego powiadamiania dla potrzeb jednostki OSP w Fałkowie.
Jednostka jest planowaną do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. Sprzęt został przekazany Wójtowi Gminy oraz Strażakom OSP. Nowoczesna centrala do radiowego uruchamiania syren alarmowych umożliwi skrócenie czasu alarmowania ratowników, podnosząc tym samym gotowość operacyjną jednostki OSP oraz będzie wykorzystywany w systemie wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach.

Data dodania artykułu: 2019-09-17
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u