SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Od „Mazurka Dąbrowskiego” do „Ody do radości”
W poniedziałek 30 września 2019 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie w ramach projektu Wojewody Mazowieckiego „Mazowieckie – historia Niepodległości” odbyło się widowisko słowno – muzyczne. W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.
Założeniem, jakie przyświecało organizacji wydarzenia realizowanego w ramach projektu „Mazowieckie – historia Niepodległości” było ukazanie, poprzez prezentację twórczości polskich artystów, roli kultury w utrzymaniu tożsamości narodowej i niepodległości w minionych czasach oraz we współczesnym życiu. Wieczorne przedstawienie pt.: Od „Mazurka Dąbrowskiego” do „Ody do radości” otworzył i przywitał przybyłych Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Data dodania artykułu: 2019-10-01
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u