SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce
Ponad sto odznaczeń „za zasługi w ochronie zdrowia”, w jubileuszowym roku stulecia powołania Służb Sanitarnych w Polsce przyznał Minister Zdrowia obecnym i emerytowanym pracownikom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz 39 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa mazowieckiego.

To osoby, które swą wieloletnią pracą wniosły wkład w bezpieczeństwo zdrowia publicznego i przyczyniły się do aktywnego rozwoju działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce. Ponad 29 pracowników mazowieckiej inspekcji sanitarnej zostało także wyróżnionych Listem Gratulacyjnym Wojewody Mazowieckiego i okolicznościowym albumem jubileuszowym.

Jubileuszowa konferencja mazowieckich służb sanitarnych, w trakcie której przyznano odznaczenia odbyła się w czwartek, 10 października br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II przy Placu Bankowym w Warszawie. Uroczystość wpisująca się w ogólnopolskie obchody Jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w Polsce, odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Mazowieckiego.

W uroczystości uczestniczyli m.in..: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas, Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Chmielewski, naukowcy i eksperci współpracujący z WSSE w Warszawie i wspierający działania na rzecz zdrowia publicznego: Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny prof. Rafał Gierczyński, a także przedstawiciele wojewódzkich Inspekcji, służb i straży administracji zespolonej oraz przedstawiciele jednostek służby zdrowia i oświaty, z którymi mazowiecka inspekcja sanitarna realizuje w stałej współpracy zadania zdrowia publicznego

Inspekcja Sanitarna jest jednym z najważniejszych podmiotów realizujących politykę państwa w zakresie zdrowia publicznego. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie sprawuje pieczę i nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu Mazowsza.

Sto lat temu, 19 lipca 1919 roku Sejm niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Zasadniczą ustawę sanitarną. Dokument ten był najważniejszą podstawą prawną dla organizowania się całej służby zdrowia w Polsce, przede wszystkim dla przeprowadzenia solidnych zmian w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi nauki oraz poparciu społeczeństwa, które oczekiwało pomocy w walce z chorobami zakaźnymi.

Zasadnicza ustawa sanitarna w ogólnym zarysie określiła zadania, prawa i obowiązki rządu i samorządu. Zobowiązała samorządy terytorialne do organizowania szpitali, przychodni, ambulatoriów, a także przygotowania personelu medycznego. Ustawa zapewniła bezpośredni nadzór sanitarny państwa nad zdrowiem publicznym. Dla tego rodzaju organu państwowego pierwszy raz użyto pojęcia "Inspekcja Sanitarna", której działalność obejmowała wszystkie jednostki terytorialne kraju.

Data dodania artykułu: 2019-10-14
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u