SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie wiceministra Sylwestra Tułajewa z przedstawicielami Komisji Europejskiej i agencji eu-LISA
We wtorek (12 listopada br.) wiceminister Sylwester Tułajew – Pełnomocnik Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym, Krum Garkov – dyrektor wykonawczy agencji eu-LISA oraz Matthias Oel, kierujący Dyrektoriatem ds. granic, interoperacyjności i innowacji Komisji Europejskiej wzięli udział w spotkaniu dotyczącym wdrażania systemów wielkoskalowych.

Celem spotkania było zaprezentowanie przedstawicielom Komisji Europejskiej i agencji eu-LISA postępów po stronie polskiej w zakresie wdrażania wielkoskalowych systemów informacyjnych UE. Ponadto podczas spotkania jego uczestnicy omówili wyzwania po stronie KE, agencji eu-LISA oraz Polski w obszarze wielkoskalowych systemów informacyjnych UE, wskazując m.in. na kwestię zapewnienia interoperacyjności pomiędzy systemami i kwestię bezpieczeństwa danych.

Spotkanie było również doskonałą okazją do podzielenia się spostrzeżeniami odnośnie roli nowych technologii w zarządzaniu granicami i zapewnieniu bezpieczeństwa wewnątrz UE, zwłaszcza w kontekście wyzwań związanych z takimi zagrożeniami jak zorganizowana przestępczość, terroryzm oraz masowe migracje. Uczestnicy zgodzili się, że modernizacja już funkcjonujących i budowa nowych wielkoskalowych systemów informacyjnych UE jest zadaniem wielowymiarowym, a co się z tym wiąże wymagającym dużego zaangażowania zarówno po stronie KE, agencji eu-LISA, jak i państw członkowskich. Przedstawiciele KE i agencji eu-LISA docenili zaangażowanie i poczynione postępy przez stronę polską w obszarze wdrażania wielkoskalowych systemów informacyjnych UE.

Wiceminister Sylwester Tułajew, podsumowując rozmowy, zaprosił przedstawicieli KE i agencji eu-LISA do wizyty na wschodniej granicy Polski, będącej jednocześnie granicą zewnętrzną UE. Takie spotkanie, w opinii wiceministra Tułajewa, byłoby doskonałą okazją do zaprezentowania, jak w praktyce wygląda wdrożenie zmian po stronie polskiej.

Data dodania artykułu: 2019-11-14
Autor artykułu: mat prasowe MSWiAstat4u