SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pożegnanie Wojewodów przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker 12 listopada br. spotkał się z Wojewodami, którzy pełnili tę funkcję w latach 2015 – 2019.

Spotkanie było okazją do podziękowań za dotychczasową pracę oraz złożenia gratulacji Wojewodom, którzy objęli mandat Posła na Sejm RP. W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, który 12 listopada, podczas pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji, złożył ślubowanie poselskie.

11 listopada br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwołał ośmioro Wojewodów oraz dwoje Wicewojewodów, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskali mandaty poselskie.

W październikowych wyborach parlamentarnych do Sejmu zostało wybranych ośmioro Wojewodów: Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacka, Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyska, Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski, Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski oraz Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki. Do parlamentu zostało wybranych również dwoje Wicewojewodów: Violetta Porowska – Wicewojewoda Opolska oraz Bartłomiej Dorywalski – Wicewojewoda Świętokrzyski.

Do czasu powołania nowych Wojewodów, zadania Wojewodów wykonywać będą Wicewojewodowie.

Data dodania artykułu: 2019-11-15
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u