SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Akademia Barbórkowa Zakładów Górniczych „Rudna” w Polkowicach
Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa wziął udział w Akademii Barbórkowej Oddziału Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach. Podczas uroczystości Wicewojewoda w imieniu Prezydenta RP wręczył odznaczenia państwowe wyróżnionym pracownikom zakładu. Tradycyjnie w trakcie wydarzenia górnicy otrzymali awanse oraz Honorowe Szpady Górnicze.

Data dodania artykułu: 2019-11-28
Autor artykułu: Dolnośląski UWstat4u