SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Sawin
W gminie Sawin odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Poświęcenia nowego pojazdu dokonał wikariusz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie ks. Tomasz Makara.
Zakup samochodu marki VOLVO o wartości 759 771 zł został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 379 855, 50 zł, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 50 000 zł, Komendy Głównej PSP-180 000 zł, Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin – 100 000 zł oraz gminy Sawin – 49 915,50 zł. W uroczystości wzięli udział Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, Dariusz Ćwir – wójt gminy Sawin, Jerzy Kwiatkowski – wicestarosta chełmski, Artur Rutkowski – komendant miejski PSP w Chełmie, Kazimierz Smal – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Antoni Mroczek – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sawinie, Stanisław Dyczkowski – komendant gminny ZOSP RP w Lublinie oraz Grzegorz Alinowski – lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Data dodania artykułu: 2019-12-04
Autor artykułu: Lubelski UWstat4u