SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nielegalnie pracowali w Polsce
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie ustalili, że 18 spośród 40 cudzoziemców zatrudnionych w firmie sprzątającej w Szczecinie pracowało wbrew przepisom. W firmie przeprowadzono kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców.
Funkcjonariusze SG zweryfikowali zatrudnienie 40 obywateli Ukrainy. Okazało się, że 11 osób pracowało bez zezwolenia, a 7 na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu na pracę. Analiza dokumentów wykazała, że w jednym z przypadków pracodawca nie poinformował w ustawowym terminie Wojewody Zachodniopomorskiego o zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, a w 26 przypadkach Urzędu Pracy o rozpoczęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczenia. Pracodawcę ukarano mandatem karnym oraz skierowano wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny za nielegalne powierzenie cudzoziemcom pracy. Wykroczenie podlega karze grzywny do 30 tys. zł. Straż Graniczna wystąpiła o ukaranie również cudzoziemców, którzy nielegalnie podjęli pracę w Polsce. Grozi im kara grzywny.

Data dodania artykułu: 2019-12-09
Autor artykułu: mat prasowe MSWiAstat4u