SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wizyta Wojewody Mazowieckiego w regionie ostrołęckim
Wojewoda Mazowiecki w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów” planuje przekazać do 2022 roku ponad milion złotych na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przeprawy mostowej na rzece Narew z drogami dojazdowymi. Umowę ze Starostą Ostrołęckim podpisał Wojewoda Konstanty Radziwiłł.
10 grudnia br. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł i Wicestarosta Krzysztof Parzychowski podpisali porozumienie w sprawie realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów” oraz umowę o udzielenie dotacji na pierwszy etap realizacji projektu. Ogólnie Powiat Ostrołęcki otrzyma ponad milion złotych dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przeprawy mostowej przez rzekę Narew z drogami dojazdowymi łączącymi drogę krajową nr DK61 w miejscowości Teodorowo w gminie Rzekuń z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski w gminie Lelis w powiecie ostrołęckim. Wsparcie finansowe umożliwi kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której w przyszłości zostanie wybudowany most. Łączna wartość projektu wynosi 1 474 000 zł, z czego kwota dotacji z budżetu państwa w latach 2019 - 2022 to 1 179 200 zł, a 294 800 zł to wkład własny Powiatu. Opracowanie dokumentacji projektowej i wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ma nastąpić do 19 kwietnia 2022 r. W podpisaniu umów udział wzięli m.in.: Senator RP Robert Mamątow, Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski, Marcin Grabowski Kierownik Delegatury MUW w Ostrołęce oraz przedstawiciele samorządów.

Data dodania artykułu: 2019-12-11
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u