SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Powiat przasnyski: 1,5 mln zł dotacji na zakup rezonansu magnetycznego
1,5 mln zł dotacji na zakup rezonansu magnetycznego i dostosowanie pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu otrzymały władze powiatu przasnyskiego. Umowę na dofinansowanie tego zadania Wojewoda Konstanty Radziwiłł podpisał z władzami powiatu przasnyskiego, Starostą Krzysztofem Bieńkowskim oraz Wicestarostą Waldemarem Trochimiukiem. Środki te pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa.
Środki z budżetu państwa przeznaczone na ten cel, środki własne powiatu – 1,66 mln zł oraz SPZZOZ w Przasnyszu – 31,6 tys. zł pokryją zakup rezonansu oraz adaptację pomieszczeń, które będą przeznaczone do obsługi nabywanego sprzętu. Zakończenie prac, których całkowita wartość wyniesie 3,16 mln zł planowane jest na 30 grudnia 2019 r.

Data dodania artykułu: 2019-12-13
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u