SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność” – Region Małopolska uroczystościach upamiętniających Ofiary stanu wojennego.

Rozpoczęła je msza św. w Katedrze Wawelskiej pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Następnie uczestnicy przeszli pod Krzyż Katyński, gdzie zapalono znicze i złożono kwiaty.  

O godzinie 19.30 w oknie gabinetu wojewody Piotra Ćwika przy ulicy Basztowej 22 zapłonęła symboliczna świeca. W ten sposób Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie włączył się w kampanię Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”.

Data dodania artykułu: 2019-12-16
Autor artykułu: Małopolski UWstat4u