SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,24 lata arcybiskupa Głódzia
Gdy 21 stycznia 1991 r. Jan Paweł II wydał dekret przywracający w Polsce diecezję wojskową, ogłosił również bullę w sprawie nominacji na biskupa polowego. 24 lata temu ks. prałat Sławoj Leszek Głódź stanął na czele odradzającego się ordynariatu polowego.
Święcenia biskupie Głódź przyjął 23 lutego 1991 roku na Jasnej Górze. Dzień później odbył z ceremoniałem wojskowym ingres do katedry polowej. Diecezją polową kierował w latach 1991-2004. Wcześniej, w 1981 roku Głodź pełnił funkcję kapelana "Solidarności" w ZR Białostockiego. W 2004 r. jako biskup polowy został podniesiony przez Jana Pawła II do godności arcybiskupa „ad personam”. 26 sierpnia tego roku został mianowany przez papieża biskupem diecezji warszawsko-praskiej. Nominację na arcybiskupa metropolitę gdańskiego otrzymał 17 kwietnia 2008 r. z rąk papieża Benedykta XVI. Rządy w archidiecezji objął 26 kwietnia tegoż roku.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski w latach 2002–2012 przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Rady Stałej. W latach 2001–2012 był przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, a w latach 2002–2012 przewodniczącym Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. W latach 1995–2005 pełnił funkcję delegata ds. opieki duszpasterskiej nad harcerstwem polskim, a w latach 2001–2004 krajowego duszpasterza kombatantów. W 2006 został delegatem ds. Duszpasterstwa Strażaków, a w 2012 delegatem ds. Telewizji Trwam. Wszedł w skład Rady Prawnej, Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji oraz Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Ponadto w 2007 został wybrany na współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP, a w 2014 na członka Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. Był członkiem Krajowego Komitetu Roku Jubileuszowego 2000, a w 2003 został powołany na 3-letnią kadencję do Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą tego orderu, Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Redakcja „Tygodnika Solidarność” przyznała mu tytuł Człowieka Roku 2009, a Instytutu Pamięci Narodowej „Świadka Historii” w 2014 r.

Data dodania artykułu: 2015-01-23
Autor artykułu: źródło-www.solidarnosc.org.plstat4u