SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2015
Od czwartku do soboty, 26-28 lutego, w godz. 9.00 - 16.00 zapraszamy stołecznych uczniów na XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2015, który odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki. W ciągu trzech dni 110 stołecznych liceów i techników zaprezentuje swoją ofertę. Dodatkowo, w piątek, 27 lutego, w tym samym miejscu, startuje Salon Szkół Wyższych i Policealnych oraz Salon Uczelni Zagranicznych Study Abroad. Współorganizatorem Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2015 jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Program Salonu jest bogaty i różnorodny. Każdy uczeń znajdzie coś dla siebie, m.in. informacje na temat egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, wymagań rekrutacyjnych szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Gimnazjaliści będą mogli przekonać się, jak szerokie spektrum zawodów oferują technika i zasadnicze szkoły zawodowe oraz jak różnorodną ofertę mają licea ogólnokształcące.

Podczas Salonu Edukacyjnego:
Doradcy zawodowi będą udzielać porad edukacyjno - zawodowych Kilkudziesięciu doradców zawodowych przeprowadzi indywidualne rozmowy z uczniami i pomoże odpowiedzieć na pytanie, jaką wybrać ścieżkę kariery zawodowej. Będzie tam można zrobić pod okiem doradców testy predyspozycji, dowiedzieć się, które szkoły zawodowe i licea mają ofertę adekwatną do zainteresowań, gdzie są robione pogłębione badania predyspozycji zawodowych.

Miasto Stołeczne Warszawa podpisze porozumienie o współpracy z firmą Saint-Gobain Glass Polska (piątek, 27 lutego, godz. 11.30 w Sali Mikołajskiej) Głównym celem porozumienia jest ściślejsze powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy oraz podniesienie jakości nauki w branży budowlanej. Firma Saint-Gobain Glass Polska obejmie patronatem Technikum Budowlane nr 1 przy ul. Górnośląskiej 31, ufunduje stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, przekaże pomoce dydaktyczne związane z nowoczesnymi technologiami, przeprowadzi szkolenia dla uczniów i kadry pedagogicznej z rozwiązań dla budownictwa pasywnego, energooszczędnego i szkieletowego. Firma podejmie również współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5.

Budownictwo pasywne to nowa idea wprowadzana w krajach Unii Europejskiej. Innowacyjność domów pasywnych polega na zastosowaniu rozwiązań minimalizujących zużycie energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm. Nazwa budynek pasywny wiąże się z faktem, że wykorzystuje on biernie energię bez używania aktywnych rozwiązań instalacyjnych.

To będzie już kolejne porozumienie, jakie Miasto Stołeczne Warszawy podpisze z pracodawcą na rzecz optymalizacji kształcenia zawodowego. Wcześniejsze zostały zawarte z PGNiG TERMIKA S.A., Politechniką Warszawską, Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego. Dzięki nim uczniowie stołecznych szkół zawodowych mają stypendia, staże, dostęp do laboratoriów, przykłady nowoczesnych rozwiązań stosowanych w praktyce i nad którymi jeszcze pracują naukowcy.

Zapraszamy również na debatę „Wybieraj z głową” (piątek, 27 lutego, godz. 10.15 w Sali Mikołajskiej) z udziałem władz m.st. Warszawy, Urzędu Pracy, przedstawicieli Akademickich Biur Karier, dyrektorów warszawskich szkół, nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwszego i drugiego dnia Salonu będzie trwał konkurs na najlepiej przygotowane stoisko szkoły ponadgimnazjalnej. Nagrody dla zwycięskich szkół zostaną wręczone w piątek, 27 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w Sali Mikołajskiej.

Data dodania artykułu: 2015-02-26
Autor artykułu: źródło-www.um.warszawa.plstat4u