SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Lublin wyróżniony w Kanonie Miejsc Historycznych
Z wielką przyjemnością informujemy, że Miasto Lublin znalazło się na mapie miejsc w projekcie Kanon Miejsc Historycznych w związku z wydarzeniem historycznym, jakim było zawarcie unii polsko-litewskiej w 1569 r. W kwietniu bieżącego roku Miasto Lublin jako dziedzictwo idei Unii Lubelskiej uhonorowane zostało Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Kanon Miejsc Historycznych to projekt realizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków.

KMH został opracowany przez zespół ekspertów przy współpracy instytucji kultury: Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Więcej informacji http://www.miejscahistoryczne.nimoz.pl/

Data dodania artykułu: 2015-06-25
Autor artykułu: Małgorzata Kowalczyk/Muzeum Lubelskie w Lublinie
stat4u