SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nie będzie schroniska dla uchodźców w Nowym Porcie-oświadczenie
W trybie pilnym (pismem skierowanym do starostów i prezydentów miast) Miasto zobowiązane zostało przez służby wojewody do weryfikacji obiektów będących własnością gminy, pod kątem ich potencjalnego przeznaczenia (wyłącznie na wypadek sytuacji kryzysowej) na zakwaterowanie cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce. Pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w tej sprawie wpłynęło do nas 21.09 ze wskazanym terminem udzielania odpowiedzi do 23.09.

I tak, na pilne polecenie służb wojewody, przeprowadzona została weryfikacja obiektów gminnych pod kątem, co ważne - ich jedynie potencjalnego przeznaczenia na zakwaterowanie uchodźców. Analizą - którą byliśmy zmuszeni przeprowadzić w ciągu bardzo krótkiego czasu - objęte zostały obiekty, mogące spełniać takie kryteria, na terenie całego miasta. Po analizie, jako potencjalne miejsce wskazany został częściowo wolny budynek przy ul. Wyzwolenia 49.

Podkreślam, że miejsce to wskazane zostało jako miejsce ewentualnego krótkoterminowego miejsca pobytu uchodźców, wyłącznie na wypadek sytuacji kryzysowej. Wykorzystanie tego obiektu jako otwartego stałego schroniska dla uchodźców nie wchodzi w rachubę. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni koncentracji uchodźców w jednym miejscu – w jednej dzielnicy, a tym bardziej w jednym budynku. Jesteśmy za integracją uchodźców z gdańską społecznością, a gettoizacja to wyklucza. Tematem ewentualnej pomocy dla osób zmuszonych do opuszczania swoich krajów celowo zajęliśmy się na tyle wcześnie, by dobrze się do niego dobrze przygotować i nie działać „na gorąco”. Dlatego właśnie w sierpniu tego roku, w reakcji na kryzys w Europie, podjęliśmy uchwałę umożliwiającą nam objęcie wsparciem uchodźców w zakresie mieszkaniowym. Równolegle prace rozpoczął międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ds. modelu integracji imigrantów, który wypracowuje praktyczne metody i działania w zakresie integracji osób przybywających do Gdańska, w tym - przygotowania przyjęcia azylantów i uchodźców. Robimy to wszystko po to, by uniknąć sytuacji, w której konieczne byłoby nawet czasowe zakwaterowanie grupy uchodźców w jednym miejscu. Wszystkie działania Miasta w tym zakresie były i będą podejmowane w uzgodnieniu z władzami centralnymi, reprezentowanymi przez wojewodę pomorskiego. W związku ze zmianami na scenie politycznej, czekamy na wytyczne nowych władz w kontekście działań Polski na rzecz pomocy uchodźcom.

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej
Piotr Grzelak

Data dodania artykułu: 2015-10-29
Autor artykułu: UM Gdańsk
stat4u