SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,JUDAIZM I CHRZEŚCIJAŃSTWO w TORUNIU
17 stycznia 2016 r. Toruń był miejscem ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim. To zainicjowane przez Kościół Katolicki wydarzenie poświęcone rozwijaniu dialogu między chrześcijaństwem i religią żydowską

W tym roku odbyła się już 19. jego edycja. Złożyły się na nią: uroczysta sesja i dyskusja w Ratuszu Staromiejskim, wystawa i nabożeństwo ekumeniczne w katedrze św. Janów oraz wspólna modlitwa katolików i wyznawców judaizmu na cmentarzu żydowskim przy ul. Antczaka. Gośćmi toruńskich uroczystości byli m.in.: pani Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, jerozolimski rabin Boaz Pash, biskup Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem oraz prof. Jan Grosfeld z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego w ratuszu wysłuchali prelekcji dra Michała Targowskiego z UMK na temat historii i kultury Żydów zamieszkujących przez wieki nasz region. Potem debatowano na temat dokumentu "Nostra Aetate", przełomowej deklaracji, mówiącej o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. W tym roku przypada 50. rocznica jej złożenia przez Sobór Watykański II.

W katedrze św. Janów została otwarta okolicznościowa wystawa fotografii dokumentująca pielgrzymkę papieża Franciszka do Ziemi Świętej. Biskup Mieczysław Cisło podkreślał, że wspólnota dziedzictwa starotestamentalnego sprawia, iż chrześcijanie są z Żydami w relacji braterstwa wiary w jednego, tego samego Boga, który ma oblicze Jahwe w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie oblicze Trójcy Świętej. Z faktu wspólnych korzeni papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI wyprowadzili określenie "starsi bracia w wierze", a później używali określenia "ojcowie wiary naszej", bo tym ojcem jest Abraham, protoplasta narodu żydowskiego.

Podczas Wieczoru Żydowskiego w Dworze Artusa odbył się spektakl „Raduj się Toruniu” w wykonaniu aktorów, wokalistów i muzyków ze stowarzyszenia Sztukpuk. Inspiracją do stworzenia widowiska była postać przedwojennego rzeszowskiego kompozytora Nachuma Sternheima, autora utworów łączących motywy żydowskie z folklorem Rzeszowszczyzny.

Więcej zdjęć na www.torun.pl

Data dodania artykułu: 2016-01-19
Autor artykułu: www.torun.plstat4u