SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,XVI Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy
Parafia św. Stanisława Kostki oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Drodze Krzyżowej ulicami warszawskiego Żoliborza w piątek 18 marca 2016 roku.

W związku z koniecznością przekazania informacji organizatorowi uroczystości prosimy o zgłoszenia pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli grup zawodowych (m.in. hutników, pracowników oświaty, służb mundurowych, służby zdrowia, kolejarzy) do poszczególnych stacji. Zgłoszenie powinno zawierać informację o liczbie osób danej grupy, oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za daną grupę. Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 22 lutego br. na adres: prasowymazowsze@tlen.pl.

Zaleca się, aby poszczególne grupy zawodowe, o ile to możliwe, odznaczały się swoimi strojami zawodowymi lub związkowymi.

Data dodania artykułu: 2016-02-17
Autor artykułu: www.solidarnosc.org.plstat4u