Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Szukasz szczegółowych wiadomości dotyczących windykacji faktur? Zajrzyj na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/

Jest wiele rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, lecz też firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – regularne monitowanie dłużnika

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego prowadzi się w stosunku do dłużnika szereg działań dopuszczone w obowiązujących przepisach. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy taka forma dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc generuje taką samą ilość faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie uiszczona w ustalonym czasie z pewnością wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z Flobo może przygotować własne harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli upomnienia nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, pod warunkiem, że wymienione wyżej kroki będą nieskuteczne, Flobo prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje także zauważalną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]