Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Jeśli potrzebujesz skorzystać z generatora not księgowych 40 euro, koniecznie sprawdź flobo.io/generator-not/.

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 i 70 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, a jeśli wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Warto wspomnieć, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez konieczności wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje budowanych częstokroć przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Przecież opóźnienie we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością czy zwykłego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Generator not księgowych znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W momencie, kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności, która wyposażona jest także w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]