Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Zajrzyj tu jeżeli jesteś zainteresowany metodę kasową.

Właściciele firm przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru czy usług. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie docieka czy należność od kontrahenta pojawiła się na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Z metody kasowej może korzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za wykonane usługi czy też sprzedane produkty. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet bardzo dobrze działająca firma może stracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków w ustawowym terminie i finalnie dostać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Z uwagi na sprecyzowany przez prawo limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość polskich właścicieli firm, aczkolwiek powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudność z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Wymagane jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe nie polecają średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe nieraz odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Najczęściej powodem tego jest kwestia ciągłego monitorowania otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzór przelewów wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem i zmniejszenie ryzyka pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]