W czym może pomóc doradca restrukturyzacyjny?

Nie wszystkie firmy funkcjonują z sukcesem na rynku. Wielokrotnie z powodu nieodpowiedzialnego zarządzania, niepomyślnych umów czy po prostu zaskakujących okoliczności, dług przedsiębiorstwa zaczyna zwiększać się tak raptownie, że rodzi się strach przed niewypłacalnością wobec kontrahentów czy nawet o bankructwo przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach warto skorzystać z porady doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – trzeba otrzymać licencję

Obecna ustawa Prawo restrukturyzacyjne zaczęła obowiązywać w pierwszym miesiącu 2016 r. Zgodnie z przepisami tej ustawy nadawana uprzednio licencja syndyka przeistoczyła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja wydawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym, które spełniają warunki określone w art. 3 obowiązującej obecnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to m.in.: całkowita zdolność do czynności prawnych, posiadanie tytułu magistra, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, nieskazitelna opinia, posiadanie polskiego obywatelstwa oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Taki egzamin przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, jak również odpowiadają na sto pytań z zakresu ekonomii, finansów, prawa oraz zarządzania, ze szczególnym naciskiem na procedury postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Jak pomaga spółce doradca restrukturyzacyjny?

Prawo restrukturyzacyjne dało doradcom z licencją większe uprawnienia od tych, którymi dysponowali syndycy przed 2016 r.. Syndyk zajmował się restrukturyzacją jedynie na zlecenie sądu. Aktualnie doradca restrukturyzacyjny może wspierać firmę na wiele tygodni przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez przeprowadzenie analizy sytuacji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i znalezienie najodpowiedniejszego dla danego przypadku kierunku restrukturyzacji czy opracowanie kompletnego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może też być reprezentantem dłużnika w mediacjach z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, ale również może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, ochraniając ich interesy.

Restrukturyzacja w wielu przypadkach bywa przykrym i zagmatwanym procesem, dlatego ważne jest, by doradca restrukturyzacyjny był w stanie w przejrzysty sposób wyjaśnić dłużnikowi jego położenie. Zaletą doradcy będzie też znakomita orientacja w gałęzi gospodarki, w której działa upadająca spółka, gdyż upraszcza to przygotowanie planu restrukturyzacji czy znalezienie i zaproponowanie dłużnikowi potencjalnych źródeł finansowania.