PLC

Sterowniki PLC umożliwiają precyzyjne zarządzanie pracą urządzeń przemysłowych. Korzystając z nich jesteśmy w stanie uczynić bardziej skutecznym pracę każdej fabryki, a dzięki możliwości pisania algorytmów w łatwy sposób dopasować do bieżących potrzeb.

Cykl pracy sterowników PLC

Parametrem, który wyróżnia je na tle pozostałych sterowników jest to, że pracują one cyklicznie. Sterownik PLC wykonuje krok po kroku każdą z instrukcji znajdujących się w algorytmie, zaś kiedy ten zostanie wykonany, powtarza cały proces, sprawdza stany wejść oraz zapisuje w osobnym pliku, a potem rozpoczyna wykonywanie algorytmu od nowa. Języki, służące do pisania programów zarządzających pracą sterowników dostarczane są najczęściej przez ich producentów.

Od jak dawna są używane sterowniki PLC?

Pierwsze sterowniki PLC pojawiły się w drugiej połowie lat 60 ubiegłego stulecia. Z początku wykorzystywane były w firmach z Ameryki Północnej i RFN, ale szybko zaczęły być używane także za Żelazną Kurtyną. Pierwsze tego typu kontrolery zjawiły się w naszym kraju w 1975, a ich regularna produkcja zaczęła się pod koniec tej dekady.

Rodzaje sterowników PLC

Najczęściej używanym rodzajem kontrolerów PLC są kontrolery kompaktowe, umożliwiające pracę na pojedynczym module. Oprócz tego, produkuje się także sterowniki modułowe różnych wielkości oraz kontrolery centralizowane, na które składają się różne urządzenia sterowane główną jednostką.

Dobre strony sterowników PLC

Sterowniki PLC, pomimo stosunkowo dużych cen, umożliwiają zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzeń przemysłowych. Nie są duże, a znacząco ograniczają niebezpieczeństwo wystąpienia komplikacji.