Poznaj nowe przepisy – szkolenia z RODO

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń w ostatnich latach. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, stron internetowych, placówek medycznych i usług pocztowych. RODO, poza szeregiem nowych obowiązków administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe grzywny dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż dwadzieścia milionów Euro. Należy zatem upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie konieczności skorzystać ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO – jakie zaszły zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (a więc m.in. klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów przychodni) najłatwiej zauważalną zmianą jest konieczność poinformowania ich o okresie przechowywania danych, celu ich przechowywania oraz prawie do ich przenoszenia. RODO wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i zgłaszania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączono też informacje genetyczne i biometryczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które wprowadziło RODO. By uniknąć ewentualnych konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, podczas którego dowiedzą się, jak należy zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.