Szkolenia ABI – zdobądź uprawnienia

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości użycia poufnych informacji jest o wiele więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję ABI, którym może być tylko osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Do tego kandydat musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalną listę danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. W czasie szkolenia słuchacze poznają podstawowe pojęcia, takie jak przetwarzanie danych osobowych, usuwanie danych osobowych, odbiorca danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, jak również dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane kwalifikacje, a także dostęp do skryptów edukacyjnych i wzorów dokumentacji.